Regulamin/koszty zamówienia/polityka prywatności

DEFINICJE

Konsument- „Art. 22[1]. Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.”

Sprzedawca-   Firma Besame Exclusive znajduje się pod adresem www.besame.com.pl 

Adres : Lipinka 75/9 ; 82-230 Nowy Staw NIP: 5791026859  REGON: 191800815

Firma zarejestrowana w Urzedzie Miejskim w Nowym Stawie.

INFORMACJE OGÓLNE

1. Firma  Besame Exclusive właściciel Halina Łuniewska- Pawlak  pełnomocnik Magdalena Pawlak znajduje się pod adresem www.besame.com.pl 

Adres : Lipinka 75/9 ; 82-230 Nowy Staw

NIP: 5791026859 REGON: 191800815

Firma zarejestrowana w Urzedzie Miejskim w Nowym Stawie 

2. Sklep realizuje zamówienia drogą wysyłkową oraz za pośrednictwem Internetu.

3. Sklep prowadzi sprzedaż:

-Bielizny damskiej
-Dodatków do bielizny
-Stojów kąpielowych
-Odzieży sportowej
-Odzieży nocnej

-Kosmetyków


Prezentowane ceny są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny nie uwzględniają kosztów wysyłki. Koszty wysyłki są doliczane jako osobna pozycja w koszyku, informacja o cenie wysyłki ( dalsza część regulaminu " koszty zamówienia" )podawana jest przed zawarciem umowy sprzedaży.


Do każdego wysyłanego zamówienia załączamy specyfikację sprzedaży, rachunek


3. Zamówienia w sklepie www.besame.com.pl można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Zamówienia mogą być składane drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza zamówień (koszyka) na stronie sklepu, poprzez e-mail .

4. Złożenie zamówienia przez konsumenta stanowi złożenie przez niego oferty zawarcia umowy sprzedaży. 

Momentem zawarcia umowy jest moment przyjęcia oferty Konsumenta przez Sklep, czyli moment potwierdzenia przyjęcia do realizacji zamówienia przez sprzedawcę.

 

-Treść umowy sprzedaży udostępniana jest konsumentowi w wiadomości e-mail, w której Sklep Internetowy potwierdza otrzymanie zamówienia oraz w przesyłanym kupującemu rachunku

-Konsument niezwłocznie otrzymuje e-mail z treścią zamówienia.


PRZYJĘCIE I REALIZACJA ZAMÓWIENIA

5.Zakupów w sklepie mogą dokonywać wyłącznie osoby pełnoletnie, posiadające zdolność do czynności cywilno-prawnych (które ukończyły 13lat - art. 11-24 Kodeksu cywilnego - jeżeli ten warunek nie jest spełniony umowa jest niewiążąca)

6.Zamówienie nie będzie mogło być zrealizowane w przypadku nieprawidłowego lub niekompletnego wypełnienia formularza zamówień.
7. Termin realizacji zamówienia jest liczony od daty potwierdzenia przez sklep niezbędnych danych do przygotowania zamówienia.

8.Przyjęcie przez sklep internetowy każdego złożonego zamówienia jest potwierdzane drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty mailowej.

9.W trakcie składania zamówień, jak i podczas procedury rejestracyjnej konsument zobowiązany jest do podania odpowiadających prawdzie danych, które będą potrzebne do realizacji zamówień. Podany przez konsumenta adres e-mail jak i telefon może zostać wykorzystany do realizacji składanych zamówień. 

10.Zamówienia przyjmowane są przez całą dobę za pośrednictwem internetu. Zamówienia składane w sobotę, niedzielę i święta, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

11.Czas realizacji zamówienia jest określony dla każdego produktu w formie jego dostępności. Dostępność produktu zależy od naszych stanów magazynowych, a także dostawców, z którymi współpracujemy.

12. O realizacji zamówienia sprzedawca poinformuje konsumenta e-mailem, w którym będzie podany nr przesyłki, nazwa firmy Kurierskiej  zajmującej się profesjonalnym doręczaniem przesyłek.

13.Złożenie zamówienia przez Konsumenta na stronie sklepu lub poprzez e-mail stanowi złożenie przez niego oferty zawarcia umowy sprzedaży. Złożenie zamówienia na stronie sklepu wymaga kliknięcia przycisku: „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. Do zawarcia umowy dochodzi w chwili przyjęcia tej oferty przez sklep bez zastrzeżeń.

KOSZTY ZAMÓWIENIA

14. Dowodem zakupu w sklepie internetowym www.besame.com.pl jest rachunek, regulamin przesyłany Konsumentowi wraz z zakupionym produktem.

Koszt zamówienia - to cena zakupionego produktu, która widnieje przy każdym produkcie na stronie besame.com.pl + koszt usługi kurierskiej (ceny poniżej).

15.Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w katalogu i na stronie internetowej, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian. Zamówienia złożone realizowane są na warunkach obowiązujących w chwili ich złożenia, wszelkie późniejsze zmiany cen towarów, czy innych elementów objętych zamówieniem nie mają wpływu kształt wcześniej zawartej umowy kupna - sprzedaży. Zniżka wynikająca z kuponów rabatowych dotyczy tylko oznaczonych produktów i nie sumuje się z innymi promocjami.

16.Dostarczenie zakupionego towaru na terenie całej Polski nastepuje poprzez kuriera:

Kurier FEDEX, DPD

 1. Zamówienia wysyłane za pośrednictwem Firmy Kurierskiej są doręczane w terminie do 48 h licząc od daty realizacji zamówienia. ( przelew), chyba, że widnieje inna informacja przy zdjęciu produktu.
 2. Przy opcji "pobranie", termin może wydłużyć się do czasu zaksięgowania wpłaty za zamówienie na konto bankowe firmy Besame exclusive.
 3. Całkowity koszt dostawy : 

 -przelew : DPD 15,50  FEDEX 15,00

-dostawa za pobraniem:  DPD 19,50 FEDEX 19,00

18.Na liście przewozowym oprócz adresu jest wpisany numer telefonu kontaktowego podany przy składaniu zamówienia co pozwala Kurierowi na ewentualny kontakt przed próbą doręczenia paczki.

Sprzedawca odpowiada za utratę lub uszkodzenie towaru do momentu odebrania go przez konsumenta, chyba że konsument sam zaproponował firmę kurierską.

(Kodeks cywilny, art. 548 § 3)

RODZAJE PŁATNOŚCI

19.Akceptowane są następujące formy płatności:

 1. płatność za pobraniem – opłata za produkt zamówiony wraz z kosztem wysyłki jest uiszczana  kurierowi w chwili doręczenia przesyłki,
 2. sklep ma prawo żądać zwrotu kosztów poniesionych przez sklep jeżeli ten wyśle towar, a klient go nie odbierze

  Jeżeli Sprzedawca wyśle towar, a konsument go nie odbierze, sprzedawca ma prawo żądać zwrotu kosztów przesyłki zwrotnej. Konsument może zwolnić się z odpowiedzialności, wykazując, że nie odebrał przesyłki nie ze swojej winy.

  (podstawa prawna: art. 471 Kodeksu cywilnego)

 3. płatność przelewem tradycyjnym – nr konta, dane sprzedawcy, (w tytule przelewu prosimy wpisać nr zamówienia) – płatność za zamówienie wraz z kosztem wysyłki po złożeniu zamówienia w terminie do 7 dni (w przypadku braku płatności sklep będzie próbował się kontaktować z Konsumentem. W przypadku braku odpowiedzi sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia)
 4. płatność kartą – poprzez terminal internetowy za pośrednictwem firmy PAYu
W przypadku, gdy płatność za zamówienie będzie niższa od podanej w zamówieniu, sprzedawca poinformuje Konsumenta o konieczności dopłaty. Zamówienie będzie wysłane po zaksięgowaniu dopłaty.

W przypadku gdy płatność za zamówienie będzie wyższa od podanej w zamówieniu, sprzedawca poinformuje Konsumenta o zaistniałej sytuacji z prośbą o podanie nr konta bankowego celem zwrócenia powstałej nadpłaty. Nadpłata zostanie zwrócona w terminie do 48 h od otrzymania informacji z nr konta od konsumenta.

Dane do przelewu:

BESAME EXCLUSIVE

Bank: mBank

Bankowość Detaliczna BRE Banku S.A.

Nr. konta: 06 1140 2004 0000 3902 7600 3905

W tytule przelewu należy podać numer zamówienia lub, jeśli opłata dotyczy większej ilości zamówień, numery poszczególnych zamówień rozdzielone przecinkami.

20.Do każdego zakupu wystawiamy rachunek.

ZWROTY I WYMIANA

21.Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827)Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie

14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy kontakt ze Sprzedawcą tel: 532783555; email: biuro@besame.com.pl przed upływem terminu.

Koszt odesłania towaru do sprzedawcy w sytuacji odstąpienia od umowy zawartej na odległość ponosi konsument, chyba że sprzedawca zgodził się go ponieść lub przed zawarciem umowy nie poinformował konsumenta o tej konieczności.

Konsumentowi odstępującemu od umowy, należy się nie tylko zwrot ceny towaru, ale także kosztu jego wysyłki poniesionego przy zakupie 

 (podstawa prawna: art. 32 ust 1, 33, 34 ust. 2 ustawy o prawach konsumenta)

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, chyba że sprzedawca nie poinformował konsumenta o prawie odstąpienia od umowy zgodnie z wymaganiami art. 12 ust. 1 pkt 9.

Art. 32. 1. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.
22. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

23.Produkty do zwrotu / wymiany należy wysyłać na adres firmy Besame Exclusive, w opakowaniu w stanie kompletnym.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sklep Besame Exclusive o tym fakcie poprzez email : biuro@besame.com.pl

tel: 507396253

listownie: Besame Exclusive Lipinka 75/9 ; 82-230 Nowy Staw

24.Przesyłki zwrotne powinny być starannie zapakowane. 

 REKLAMACJE

25.W przypadku reklamacji należy kontaktować się ze sklepem internetowym www.besame.com.pl. 

email : biuro@besame.com.pl tel: 5073962535 adres: Besame Exclusive Lipinka 75/9 ; 82-230 Nowy Staw

26.Sklep internetowy ma obowiązek dostarczyć rzeczy bez wad. 

Odpowiedzialność sprzedawcy za rzecz trwa przez 2 lata od dnia jej wydania.

W ramach rękojmi konsument może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady, może też złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo – o ile wada jest istotna – oodstąpieniu od umowy. Należy przy tym podkreślić, że sprzedawca w określonych okolicznościach może nie uznać tego wyboru. Zależy to np. od tego czy jest to pierwsza reklamacja, jaki jest charakter wady (istotna/nieistotna) oraz od łatwości i szybkości naprawy albo wymiany towaru.

Sprzedawca ma 14 dni na ustosunkowanie się do reklamacji. Jeżeli konsument żądał naprawy, wymiany albo obniżenia ceny (uwaga – nie dotyczy odstąpienia od umowy), a przedsiębiorca nie ustosunkował się do tego w tym terminie, należy przyjąć że uznał reklamację za uzasadnioną. Nie oznacza to jednak, że musi on w tym czasie przywrócić towar do stanu zgodnego z umową (nie powinno to jednak trwać dłużej niż jest niezbędne).

Wszelkie koszta reklamacji, w tym koszty odesłania i ekspertyzy ponosi Sprzedawca.

(podstawa prawna: art. 27 ustawy o prawach konsumenta, art. 559-561 Kodeksu cywilnego)

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Polityka prywatności serwisu www.besame.com.pl

 1. Informacje ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług zakupu poprzez Serwis.

2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest

Besame Exclusive  z siedzibą w  Lipinka 75/9  NIP 5791026859

3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika .

5. Sklep realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

a)    poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje

6. Sklep zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.

Komu Besame Exclusive udostępnia dane? Dane  udostępniane są przez Sklep Besame firmie przewozowej oraz w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych.

Jak długo Besame Exclusive  przetwarza dane? Dane przetwarzane są dopóki Użytkownik lub osoba, której dane dotyczą nie zgłosi chęci ich usunięcia lub sama ich nie usunie. Po zalogowaniu dane przechowywane są  przez 12 miesięcy w celu rozstrzygania ewentualnych roszczeń i sporów.

Cele i podstawa prawna: Besame Exclusive przetwarza dane osobowe ponieważ jest to niezbędne do realizacji Umowy kupna sprzedaży

8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła.

 Prawa Użytkownika

Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Prawo dostępu do treści: Na wniosek Użytkownika złożony przez formularz kontaktowy i po weryfikacji jego tożsamości, w przejrzysty sposób udzielimy informacji:

Prawo pobrania kopii danych: Na wniosek Użytkownika złożony przez formularz kontaktowy i po weryfikacji jego tożsamości wyślemy Użytkownikowi kopię jego danych, zachowując adekwatne środki bezpieczeństwa.

Prawo do sprostowania: Na wniosek Użytkownika złożony przez formularz kontaktowy i po weryfikacji jego tożsamości Besame exclusive  poprawi błędne lub nieaktualne dane oraz uzupełni dane niekompletne.

Prawo do usunięcia danych: Na wniosek Użytkownika złożony przez formularz kontaktowy i po weryfikacji jego tożsamości usuniemy jego dane jeśli nie będzie żadnych innych podstaw ich przetwarzania

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych do ich przechowywania: Na wniosek Użytkownika złożony przez formularz kontaktowy i po weryfikacji jego tożsamości nie będziemy udostępniać danych Użytkownika na stronie sklepu. Po wykonaniu tej operacji Użytkownik utraci historię swojego konta.

 

Użytkownik ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego jeśli uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy określające sposób przetwarzania i ochrony danych osobowych. Jeśli przetwarzamy dane na podstawie zgody Użytkownika ma on prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.


10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

 

W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji - nasze dane znaleźć można w zakładce - KONTAKT.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

27.Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych. Kupującemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

28.Wszystkie produkty prezentowane na naszych stronach internetowych są oryginalne.

29.Zdjęcia prezentowane na stronie są własnością producentów.

30.W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów.